DATASKYDDSPOLICY FÖR LUSTKAMMAREN.SE

 

Lustkammaren.se är en vuxendejtinghemsida.

 

1. Sekretesspolicy:

Vi på Lustkammaren.se tar skyddet av dina personuppgifter på allvar och vill se till att du känner dig trygg och bekväm när du är i kontakt med oss och umgås med andra medlemmar i vårt digitala nätverk.

 

2. Insamlande och behandling av personuppgifter:

Besök på Lustkammarens öppna webbsidor kan göras av alla som så önskar som tillåter Kakor / ”Cookies”.  En kaka är en liten textfil som sparas i din dator. Kakor (cookies) är en förutsättning för att kunna navigera/logga in på webbplatsen.

Besök på Lustkammarens låsta medlemswebbsidor kan enbart göras av medlemmar, provmedlemmar som fyllt i en medlemsprofil och som sedan verifierats av Lustkammarens administratörer.

Allt bygger på ett användarnamn och en e-post. Användarnamnen är ofta fantasinamn eller förnamn. E-posten är allt från vanliga gratis e-post till mer privata. E-posten används för systemmeddelnaden och nyhetsbrev. Därutöver är det info om kön, längd, vikt, intimfrisyr, sexuell preferens, eventuellt annan info och en fritextbeskrivning om sig själv och vad man söker. Dessutom kan medlemmar lägga upp fotografier och videos. 

Medlemmar fyller själv i sina profiler med så mycket info de känner sig bekväma med. Det sparas så länge de är medlemmar och rimlig tid efter så vi hinner rensa ut all info. Dock senast vid den årliga utrensningen av alla som inte betalt årsavgiften.

Personuppgifter i form av betalningsinformation som kommer oss tillhanda via olika typer av betalning sparas så länge lagstiftaren stipulerar att vi måste spara vår ekonomiska bokföring. Vi har till och från medlemsregister i pappersform samt deltagarregister till olika event. Även dessa bygger på medlemmens användarnamn.

 

3. Användning av personuppgifter:

Alla personuppgifter som erhålls genom Lustkammaren.se kommer att förvärvas, bearbetas och användas enligt respektive tillämpliga föreskrifter om skydd av personuppgifter endast för att hantera avtal och upprätthålla våra egna legitima intressen när det gäller kontakt och stödja våra medlemmar, internetleverantörer eller berörda parter.

 

4. Samtyckesförklaring:

Genom att använda Lustkammarens tjänster, webbplatser och tjänster som ingår, uttrycker du ditt samtycke för att tillåta oss att lagra de personuppgifter som du frivilligt tillhandahållit och bearbetar och använder den i enlighet med denna sekretesspolicy.

 

5. Rätt till information:

På begäran lämnar vi dig skriftlig underrättelse om och vilka av dina personuppgifter vi har lagrat. Om möjligt kommer vi att , efter underrättelse från medlemmen och med kort varsel vidta lämpliga åtgärder för att uppdatera eller korrigera data, som har lagrats i vårt system.

 

6. Säkerhet:

Lustkammaren.se implementerar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter som vi hanterar mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust eller förstörelse och mot obehöriga personers tillgång. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i takt med tekniska framsteg. Lustkammaren.se lagrar endast relevant information på säkra system som finns på våra dedikerade servrar. Endast de personer som är auktoriserade och som är personer som är engagerade i ett strömlinjeformat dataskydd, som är inblandade i teknisk, administrativ eller redaktionell övervakning av data, kan komma åt dessa uppgifter.

 

7. Överföring till annat land/tredje part:

Internet har inga landsgränser. All info som medlemmar valt att publicera på lustkammaren.se är tillgänglig för alla som sökt medlemskap och verifierat sig.Behandlingen och användningen av dina personuppgifter för konsultation, annonsering och marknadsundersökningsändamål kräver ditt uttryckliga tillstånd. Dina uppgifter kommer inte att säljas, hyras eller på något annat sätt göras tillgängliga för tredje part såvida du inte har givit ett särskilt samtycke. 

 

8. Tidsgräns för borttagning:

Om en medlem inte längre vill vara kvar klickar medlemmen bort sig själv. Alternativt om medlemmen inte betalar årsavgiften så stängs medlemmen av från tillgång till hemsidan. I båda fallen är ingen info tillgänglig för någon annan och rensas därefter all info bort inom rimlig tid. Dock senast inom ett år. Personuppgifter som finns i vår bokföring är vi tvingade att behålla minst i 7 år.

 

9. Dataskyddsrepresentant för Lustkammaren.se:

Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta personuppgiftsansvarige.

 

Jonas Bengtsson

gdpr (a) lustkammaren.se

+46 735 54 10 08

OBS Inga sms eller MMS!